Deze tweedaagse bijeenkomsten vinden plaats in een hotel in Achel (B). Tijdens deze bijeenkomsten worden diverse thema’s besproken. Soms op initiatief van mij, maar vaak ook op verzoek van de deelnemers. Achelsessies worden ook regelmatig op verzoek van bedrijven georganiseerd. Dan worden er thema’s besproken, die leven binnen die organisatie (maatwerk). Er nemen maximaal 10 personen deel aan deze sessies.