Als ondernemer sta je er in veel gevallen alleen voor. Natuurlijk heb je medewerkers en goede leidinggevenden, maar toch: it’s lonely at the top. Misschien vind je het tijd voor een frisse blik. Of misschien gaan de zaken niet zoals ze moeten gaan. In die gevallen kan ik, als co-ondernemer, bijspringen. Wat ik op incidentele of periodieke basis doe, als coach of gespreksleider, doe ik ook structureel bij bedrijven: problemen oplossen. Problemen van allerlei aard. Maar die in veel gevallen neerkomen op hetzelfde: mensen. Mensen motiveren, mensen sturen, mensen helpen weer een doel te ontdekken.

Daar ligt mijn kracht. Met die expertise keren structuur in het bedrijf en vertrouwen bij de medewerkers, klanten en leveranciers weer terug. Met die opgedane kennis help ik mensen om alles uit zichzelf te laten halen. Met die inzet herkennen medewerkers weer hun eigen – belangrijke - rol in het bedrijf. Als je dát kunt bereiken, kun je verschillende problemen oplossen die binnen het bedrijf spelen.

Integer, oplossingsgericht, menselijk

Ook dit is mijn kracht: integer, oplossingsgericht en menselijk. Als een besluit is genomen, moeten mensen de zekerheid hebben dat er ook naar gehandeld wordt. Ook de mens vergeet ik daarbij niet. In veel situaties kom ik binnen bij een bedrijf, waarin de mensen stuurloos ronddobberen. Hen weer laten zien wat hun eigen belang binnen het bedrijf is, is de grootste stimulans die ze kunnen hebben.

Overname van bedrijven

Ik help bedrijven niet alleen tijdelijk alles weer op de rails te krijgen. De ondernemer die ik was, ben ik nog steeds: doet zich een kans voor, dan ben ik bereid te participeren in een bedrijf of een bedrijf over te nemen.