Een ander vertrekpunt van de gesprekken die ik voer, is het gesprek met ondernemers en leidinggevende over hun bedrijf.

Thema’s die hier aan de orde komen zijn onder andere leiderschap, communicatie, opvolging van familiebedrijf, verkoop van het bedrijf, relaties en conflicten met aandeelhouders.
Deze thema’s lijken vaak zakelijk van aard, maar dat is de buitenkant. Waar het echt om gaat, is hoe u als mens hier invulling aan geeft.

In mijn werk als accountant, organisatieadviseur en ondernemer heb ik veel ervaring opgedaan rondom deze onderwerpen. Daar leerde ik dat het onmogelijk is de juiste stappen te maken in deze processen door enkel een zakelijke benadering. Zakelijkheid is goed en belangrijk; echter de kern zit juist in de motieven en drijfveren van de betrokken personen.

In onze gesprekken krijgt u inzicht hoe uzelf als mens ‘in de wedstrijd’ zit en wat dat met u doet. Dat maakt u tevens effectiever in het ontdekken van de mens achter uw zakelijke relaties. Daarmee staat u open voor persoonlijke én zakelijke groei tegelijk.

De ‘oplossing’ voor moeilijke situatie blijkt dan vaak verrassend eenvoudig en voor de hand liggend te zijn.